Detekce povrchových prasklin a brusných popálenin díky revoluční technology PMFT (Preventive-Multi-Filter-Test) v masové produkci

Díky použité PMFT technologii je nastavení velice snadné a provádí se poize za použité několika dobrých dílů.


Kontrola materiálových vlastností jako např. záměna matriálu, tvrdost, hloubka zakalení atd., za pomoci revoluční technologie PMFT (Preventive-Multi-Frequency-Test) v masové produkci

Díky použité PMFT technologii je možné použít harmonické frekvence simultálně se základními frekvencemi - iSHA, stejně jak teplotní kompenzaci - iTAS

Přístroj ibg eddyvisor v sobě může kombinovat obě technologie PMFT jak na detekci prasklin a brusných popálenin tak i kontrolu struktury. Díky jeho variabilitě se dá použít pro kontrolu více samostatných pracovišť, nebo pro kontrolu jednoho dílu více sondami či cívkami.

VÍŘIVOPROUDÁ TECHNIKA IBG